FOTO Oprișan a pus mâna și pe imobilul în care funcționează Instituția Prefectului

0
720

Deputații au adoptat, miercuri, un proiect de lege privind trecerea Palatului administrativ al judeţului Vrancea din domeniul public al statului şi din administrarea Prefecturii Vrancea în domeniul public al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Vrancea. „Se aprobă trecerea bunului imobil format din clădire şi teren aferent, situat în municipiul Focşani, bulevardul Dimitrie Cantemir, din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului – judeţul Vrancea în domeniul public al judeţului Vrancea. Consiliul Judeţean Vrancea va asigura folosinţa gratuită a spaţiilor deţinute în prezent de Instituţia Prefectului – judeţul Vrancea din imobilul amintit pentru funcţionarea în bune condiţii a acesteia. Pe bază de protocol, Instituţia Prefectului – judeţul Vrancea va suporta, în funcţie de suprafaţa deţinută, cota-parte din totalul cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere”, se arată în proiectul de la Camera Deputaților, for decizional, devenit între timp lege, cu votul a 175 de deputați, în condițiile în care 35 au votat împotrivă, iar 85 s-au abținut.

Proiectul a trecut sub justificarea că Palatul Administrativ este o clădire veche, construită acum 50 de ani, care se află într-o stare de degradare, iar reparațiile pot fi făcute doar de Consiliul Județean. Cu toate acestea, proiectul a avut rapoarte nefavorabile date de Consiliul Economic și Social și de Consiliul Legislativ.

Cel mai vehement  împotriva proiectului de hotărâre a fost deputatul Marius Pașcanu de la Partidul Mișcarea Populară. “În cazul în care va fi adoptat este un precedent periculos. Nu întâmplător, Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social au dar aviz nefavorabil propunerii legislative. Menționez că aceste palate administrative sunt bunuri de interes național, fac parte din domeniul public al statului. Considerăm că se creează un conflict de interese și o știrbire a autorității prefectului. Prefectul asigură verificarea legalității actelor administrative ale autorităților administrației publice locale și poate ataca în instanța de contencios administrativ actele pe care le consideră nelegale. Vă întreb: cum mai asigură prefectul independent și obiectiv verificarea legalității, câtă vreme instituția pe care o conduce va sta în gazdă la Consiliul Județean?”, a spus deputatul Pașcanu în numele grupului PMP.