FOTO Brigada 8 LAROM ”Al. I. Cuza„ Focșani – 104 ani de existență

0
118
La mulți ani tuturor militarilor si personalului civil care au servit sau servesc Patria sub Drapelul de Luptă al Brigăzii 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza”, la împlinirea a 104 ani de existență a marii unități!
Brigada 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza” este purtătoarea tradiţiilor de luptă ale Brigăzii 2 Artilerie Grea. Înfiinţată la data de 01.07.1916 prin Înaltul Decret nr. 2436 / 27.06.1916 în garnizoana Bucureşti, Brigada 2 Artilerie Grea a participat la cele două conflagraţii mondiale, aducându-şi jertfa de sânge pe câmpurile de onoare pentru apărarea patriei, contribuind, în cel de-al doilea război mondial şi la eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei.
Preluarea de către actuala unitate a tradiţiilor de luptă ale Brigăzii 2 Artilerie Grea, este justificată de faptul că, în conformitate cu Ordinului Marelui Stat Major nr. 45052 din 18.01.1949, începând cu data de 01.02.1949 Brigada 2 Artilerie Grea Ploieşti primeşte ordin de dislocare la Focşani, devenind Brigada 8 Artilerie Grea, care s-a restructurat la 01.11.1950 schimbându-şi denumirea în Brigada 8 Artilerie Grea Independentă. Începând cu 01.12.1951 Brigada 8 Artilerie Grea Independentă, pe baza Ordinului Marelui Stat Major nr. 00319531 din 27.11.1951, şi-a schimbat denumirea în Brigada 32 Artilerie Grea Independentă.
La 23.02.1959 brigada primeşte denumirea de Brigada 8 Artilerie Tunuri, iar de la 30.06.1995, unitatea noastră poartă denumirea de Brigada 8 Artilerie. Începând cu data de 01.12.2001, noua denumire a unităţii este Brigada 8 Artilerie Mixtă, având în compunere trei regimente de artilerie, dislocate în garnizoanele Focşani, Tecuci şi Bârlad. În urma procesului de restructurare, începând cu 04.10.2004, Brigada 8 Artilerie Mixtă îşi schimbă structura, având în compunere un număr de şase batalioane, dislocate în garnizoanele Focşani, Bârlad şi Ploieşti, iar în luna ianuarie 2006 a primit denumirea onorifică de Brigada 8 Artilerie Mixtă „Alexandru Ioan Cuza”.
În conformitate cu „Planul-cadru pentru continuarea procesului de restructurare şi modernizare a Armatei României în anul 2010”, aprobat în şedinţa C.S.A.Ţ. din data de 31.03.2010, Brigada 8 Artilerie Mixtă se resubordonează începând cu data de 01.07.2010 Statului Major al Forţelor Terestre şi îşi schimbă denumirea, începând cu data de 01.11.2010, din Brigada 8 Artilerie Mixtă în Brigada 8 LAROM. Marea unitate îşi păstrează denumirea onorifică de „Alexandru Ioan Cuza”. (sursa: Brigada 8 LAROM)