Focșănenii sunt așteptați să-și achite restanțele la taxe și impozite locale, fără penalități, potrivit ordonanței privind amnistia fiscală

0
317

Primăria Municipiului Focşani aduce la cunoştinţă persoanelor fizice și juridice că, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Focșani nr. 402 din data de 26 septembrie 2019, pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal local;
d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. (Primăria Focșani)