Fiscul a stabilit prețurile medii ale produselor agricole valabile în acest an

0
550

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (D.G.R.F.P.) Galaţi informează contribuabilii că au fost publicate, pentru fiecare judeţ din regiunea Galaţi, prețurile medii ale produselor agricole, valabile în anul 2020, pentru stabilirea venitului anual din cedarea folosinţei bunurilor în situaţia în care arenda se exprimă în natură, pe pagina de internet a D.G.R.F.P. Galaţi, la adresa: https://static.anaf.ro/static/10/Galati/p_mediu_prod_agr.htm.

Prețurile medii ale produselor agricole au fost stabilite prin hotărâri ale consiliilor județene, ca urmare a propunerilor direcțiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reținere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, calculat prin deducerea din venitul brut a unei cote de cheltuieli de 40% aplicate asupra venitului brut. Impozitul este final şi se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut. Baza legală: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (comunicat DGRFP Galați)Surprize La Domicliu Focsani
Comandă o Surpiză la Domicliu ! Livrăm în toată Vrancea, la Data și Ora Stabilită de Tine!