Finanțiști din mai multe județe se școlesc la Focșani

0
216

În perioada 22-26 mai 2017 la Centrul Zonal Focşani al Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă se va desfăşura cursul cu tema  „Echipa de specialişti în administraţia fiscală (task force)” în cadrul proiectului de modernizare a Administraţiei Fiscale (RAMP).

Participanţii la curs sunt funcţionari din cadrul următoarelor direcţii generale regionale: Bucureşti, Ploieşti, Iaşi, Galaţi şi Direcţia Generală Mari Contribuabili.

                Printre lectorii  cursului se numără şi managerul de proiect, respectiv doamna Manoli Daniela –director general în cadrul Direcţiei Generale de Strategie şi Relaţii Internaţionale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 Proiectul de Modernizare a Administraţiei Fiscale (RAMP) iniţiat de ANAF în parteneriat cu Banca Mondială are ca principale obiective:

  • creşterea eficacităţii şi eficienţei în colectarea impozitelor şi a contribuţiilor sociale;
  • creşterea conformării fiscale prin facilitarea conformării voluntare;
  • reducerea presiunii fiscale şi a poverii administrative suportate de contribuabili.

Principalele mecanisme puse în practică pentru atingerea obiectivelor RAMP sunt: analiza şi optimizarea proceselor de activitate ale ANAF, asigurarea de consultanţă specializată pentru funcţiile operaţionale ale Agenţiei în scopul adoptării celor mai bune practici internaţionale în domeniul administrării fiscale şi, nu în ultimul rând achiziţia şi implementarea unui sistem integrat de management al veniturilor fiscale şi a infrastructurii TIC aferente, acestea constituind baza furnizării de servicii electronice pentru contribuabili.

Compartiment comunicare