Fermierii pot lua credite bancare pe baza subvențiilor de anul acesta

0
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a început să elibereze adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plată (schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu și măsurile de dezvoltare rurală), implementate de Agenție în cadrul Campaniei 2016, pentru cei care intenţionează sa acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la instituțiile bancare și non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor. Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și non-bancare și FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituţiei la adresa: www.apia.org.ro.
Prin urmare, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2016 solicitând sprijin pentru schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu și/sau pentru măsurile de dezvoltare rurală. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa determinată pentru plată pentru schemele de plată care fac obiectul convenției, că s-a efectuat controlul administrativ asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenției și că beneficiarul, la data emiterii adeverintei, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plată, îndeplinind condițiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislația în vigoare.
 Valoarea creditului va fi în cuantum de până la 90% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA.
  În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 839/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 703/2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenție, în baza adeverinţelor eliberate de APIA, banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + maxim 2,5 %, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.