Facturi în format electronic la CUP Salubritate Focșani

0
1211

Subscrisa, CUP SALUBRITATE SA, cu sediul social în Focșani, str. Horea, Cloșca și Crișan nr. 5,  J39/277/2009, CUI RO25616767, telefon 0237621338,  reprezentată legal prin dl. Adrian Nicolae Vulpoiu, în calitate de Director General, pune la dispoziția clienților serviciul de  transmitere a facturii în forma electronică. Accesul la factura electronică se poate realiza prin completarea cererii de transmitere a facturii electronice pe care clienții societății o pot descărca din secțiunea ”Factura în format electronic” de pe site-ul societății sau accesând: http://www.salubfocsani.ro/factura_electronica.html.

Accesul este condiționat de înregistrarea și de acceptarea prealabilă a condițiilor de transmitere a facturii în format electronic, după introducerea corectă a tuturor datelor specificate în cerere, precum și acceptarea politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. (SC CUP Salubritate Focșani)