Fabricile de confecții, verificate de ITM cu privire la respectarea timpilor de muncă și odihnă

0
707

În perioada 16 – 30 septembrie 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat a doua etapă a Campaniei naționale privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind timpul de muncă și timpul de odihnă la angajatorii care își desfășoară activitatea în următoarele domenii: fabricarea și comercializarea produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte. Obiectivul principal ale campaniei de control s-a axat pe identificarea angajatorilor care folosesc personal fără forme legale de angajare și determinarea acestora să încheie contracte individuale de muncă în vederea diminuării consecințelor sociale și economice negative ce derivă din eludarea prevederilor legale incidente în vigoare. Campania are ca scop final eliminarea neconformităţilor față de prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă și creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă. În domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă, inspectorii de muncă angrenați în desfășurarea acestei campanii au efectuat 30 acțiuni de control în urma cărora au fost constatate 36 neconformități față de prevederile legale aplicându-se 25 sancțiuni contravenționale. Dintre neconformitățile constatate se remarcă, în continuare, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, nespecificarea orelor de începere și de sfârșit a programului de lucru și neinițierea negocierii colective. Pentru toate neconformitățile constatate au fost dispuse măsuri obligatorii de intrare în legalitate cu termene stricte de realizare. Nici în această etapă, deși au fost identificați peste 644 de lucrători, nu au fost găsite persoane care desfășurau muncă nedeclarată  ceea ce constituie o consecință corectă și firească a tuturor acțiunilor de prevenire, informare și control desfășurate de inspectorii de muncă dar și a dorinței angajatorilor din domeniile controlate de a se conforma prevederilor legale. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate următoarele deficiențe:

  • Lucrătorii care deservesc mașinile de croit fixe nu utilizează echipamentul individual de protecție acordat de angajator (mănuși rezistente la tăiere) în timpul lucrului
  • Mașini de cusut nasturi cu apărătorile de la tija acului demontate
  • Semnalizare de securitate și/sau sănătate la locul de muncă incompletă
  • Angajatorul nu a actualizat componența comitetului de securitate și sănătate în muncă
  • Evaluarea riscurilor nu a fost revizuita ca urmare a omiterii unor riscuri sau ca urmare a apariției unor riscuri noi.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea va monitoriza relațiile de muncă din cadrul activităților lucrative ale județului Vrancea prin continuarea acțiunilor de prevenire, informare și control desfășurate de inspectorii de muncă. (Eliza Botezatu, Inspector șef ITM Vrancea)