Evenimente în aer liber cu 300 sau 500 spectatori, cu adeverință de vaccinare sau test negativ. Scenariile Ministerului Culturii

0
681

Măsuri și reguli pentru evenimentele/ acțiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

Prezentul capitol conține un set de măsuri și reguli particulare pentru evenimentele și acțiunile culturale organizate în aer liber, denumite în continuare evenimente. Persoanele care coordonează fiecare eveniment (ex. organizator, director tehnic etc.) sunt responsabile de verificarea modalității de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecție cu SAR-CoV-2 la locul de muncă. Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toți participanții: spectator, artist, furnizor de servicii, lucrător și organizator. Prin evenimente sau acțiuni culturale se înțelege, fără a se limita la: teatru, dans, concert, proiecție cinematografică, stand-up comedy sau târg, expoziție, expoziție temporară, workshop, conferință cu caracter cultural-creativ. În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și locale, operatorii culturali vor pune în aplicare unul dintre următoarele scenarii:

Scenariul 1 – Organizarea și desfășurarea activităților cultural-creative în aer liber este permisă indiferent de numărul de participanți și de condițiile ratei de incidență cumulate în localitățile în care se află acestea, dacă toate persoanele care participă la eveniment se încadrează în una dintre situațiile de mai jos:

 1. Accesul persoanelor se va face în baza Adeverinței de vaccinare, care va atesta încheierea procesului de vaccinare, la 10 zile de la realizarea rapelului. Adeverința se va prezenta împreună cu un act de identitate;
 2. test RT-PCR – SARS-CoV-2 realizat cu maximum 48 de ore înaintea începerii evenimentului;
 3. testare cu un test destinat diagnosticării rapide a virusului SARS-CoV-2. Accesul în sală se va face doar în baza unui test cu un rezultat negativ, ce va fi realizat în ziua evenimentului.
 4. au trecut prin boală și pot face dovada prezenței anticorpilor printr-un document medical, care nu va fi mai vechi de 90 de zile.

În cazul în care o acțiune culturală se organizează în Scenariul 1, următoarele măsuri suplimentare sunt aplicabile în completarea măsurilor generale de siguranță sanitară pentru sectorul cultural – creativ:

 1. publicul poate participa la eveniment în picioare. Se vor aloca minim 4 mp pentru fiecare persoană;
 2. participanții sunt obligați în continuare să poarte mască pe toată durata evenimentului;
 3. sala/spațiul poate fi folosit la capacitate maximă, ocupând toate locurile sau în cazul în care participanții vor sta în picioare, se va aloca minim 4 mp pentru fiecare persoană;
 4. consumul de băuturi și alimente se va realiza doar în spațiile special amenajate și doar cu respectarea normelor ordinului comun – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Sănătății.

Scenariul 2 – a) Organizarea și desfășurarea activităților cultural-creative în aer liber este permisă fără a depăși numărul de 500 de spectatori și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mici de 3/1000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea.

 1. b) Organizarea și desfășurarea activităților cultural-creative în aer liber este permisă fără a depăși numărul de 300 de spectatori și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mici de 7,5/1000 de locuitori, dar mai mare de 3/1000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea. Accesul publicului la acest tip de eveniment nu este restricționat de nicio dovadă medicală.

În cazul în care o acțiune culturală se organizează în Scenariul 2, următoarele măsuri suplimentare sunt aplicabile în completarea măsurilor generale de siguranță sanitară pentru sectorul cultural – creativ:

 1. spațiul va fi organizat cu locuri de șezut (scaune, bănci, pufuri etc.). Publicul nu poate urmări un spectacol/ concert în picioare;
 2. personalul va verifica respectarea distanţării în timpul spectacolului;
 3. referitor la distribuția locurilor (atât online cât și la casele de marcat): se va aloca un scaun liber pe lateral între fiecare spectator. În cazul în care organizatorii amenajează spațiul cu locuri de șezut (scaune, bănci, pufuri etc.), se va aloca 1 m între fiecare spectator. Prin excepţie de la aceste reguli, grupurile de până la 2 persoane și membrii aceleiași familii pot sta împreună;
 4. în ceea ce privește rândurile: ținând cont de structura de teatru / amfiteatru verticalizată, spectatorii nu stau față în față, ci unii în spatele celorlalți, înlăturând astfel riscul contaminarii directe prin proximitate;
 5. delimitarea clară a spațiului în care se va desfășura evenimentul;
 6. consumul de băuturi și alimente se va realiza doar în spațiile special amenajate.

Acțiuni culturale organizate în spații HoReCa: în cazul în care evenimentul se desfășoară într-un restaurant, bar sau cafenea organizarea spațiului și a publicului se va face conform reglementărilor specifice HORECA din ordinul comun în vigoare al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerului Sănătății. (sursa: Ministerul Culturii)