Două zile de sărbătoare la Paltin

0
440
Weekend de sărbătoare la Paltin. Autoritățile locale și județene organizează duminică, 30 iulie, ediția cu numărul 54 a 𝖥𝖾𝗌𝗍𝗂𝗏𝖺𝗅𝗎𝗅ui – 𝖢𝗈𝗇𝖼𝗎𝗋𝗌 𝖺𝗅 𝖠𝗇𝗌𝖺𝗆𝖻𝗅𝗎𝗋𝗂𝗅𝗈𝗋 𝖥𝗈𝗅𝖼𝗅𝗈𝗋𝗂𝖼𝖾 𝖳𝗋𝖺𝖽𝗂𝗍̧𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾 ”𝖯𝖾 𝗉𝗅𝖺𝗂𝗎𝗅 𝖳𝗈𝗃𝖺𝗇𝗎𝗅𝗎𝗂”. Festivalul va începe la ora 12:00. ”𝖬𝖺𝗇𝗂𝖿𝖾𝗌𝗍𝖺𝗋𝖾 𝖼𝗎 𝖼𝖺𝗋𝖺𝖼𝗍𝖾𝗋 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗃𝗎𝖽𝖾𝗍̧𝖾𝖺𝗇, 𝖿𝖾𝗌𝗍𝗂𝗏𝖺𝗅𝗎𝗅 îș𝗂 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗎𝗇𝖾, 𝖼𝖺 𝗉𝗋𝗂𝗇𝖼𝗂𝗉𝖺𝗅 𝗈𝖻𝗂𝖾𝖼𝗍𝗂𝗏, 𝖼𝗎𝗇𝗈𝖺𝗌̧𝗍𝖾𝗋𝖾𝖺, 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗈𝗏𝖺𝗋𝖾𝖺 𝗌̧𝗂 𝗏𝖺𝗅𝗈𝗋𝗂𝖿𝗂𝖼𝖺𝗋𝖾𝖺 𝗍𝖾𝗓𝖺𝗎𝗋𝗎𝗅𝗎𝗂 𝖾𝗍𝗇𝗈𝖿𝗈𝗅𝖼𝗅𝗈𝗋𝗂𝖼 𝖺𝗎𝗍𝖾𝗇𝗍𝗂𝖼 𝗇𝖺𝗍̧𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝗌̧𝗂 𝗂𝗇𝗍𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝖾𝗋𝖾𝖺 𝖺𝖼𝖾𝗌𝗍𝗎𝗂𝖺 î𝗇 𝖼𝗂𝗋𝖼𝗎𝗂𝗍𝗎𝗅 𝗇𝖺𝗍̧𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖺𝗅 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗍̧𝗂𝗂𝗅𝗈𝗋 𝖺𝗋𝗍𝗂𝗌𝗍𝗂𝖼𝖾 𝖺𝗅𝖾 𝗀𝖾𝗇𝗎𝗅𝗎𝗂. 𝖩𝗎𝗋𝗂𝗎𝗅 𝖿𝖾𝗌𝗍𝗂𝗏𝖺𝗅𝗎𝗅𝗎𝗂 𝖾𝗌𝗍𝖾 𝖺𝗅𝖼𝖺̆𝗍𝗎𝗂𝗍 𝖽𝗂𝗇 𝗌𝗉𝖾𝖼𝗂𝖺𝗅𝗂𝗌̗𝗍𝗂 𝖽𝗂𝗇 𝖽𝗈𝗆𝖾𝗇𝗂𝗎𝗅 𝗆𝗎𝗓𝗂𝖼𝗂𝗂, 𝖾𝗍𝗇𝗈𝗀𝗋𝖺𝖿𝗂𝖾𝗂 𝗌̗𝗂 𝖿𝗈𝗅𝖼𝗅𝗈𝗋𝗎𝗅𝗎𝗂:
– 𝖯𝗋𝖾𝗌̧𝖾𝖽𝗂𝗇𝗍𝖾 – 𝖢𝗂𝗉𝗋𝗂𝖺𝗇 𝖢𝗁𝗂𝗍̗𝗎, 𝖼𝗈𝗇𝖿. 𝗎𝗇𝗂𝗏. 𝖽𝗋. 𝖴𝗇𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝗂𝗍𝖺𝗍𝖾𝖺 𝖦𝖾𝗈𝗋𝗀𝖾 𝖤𝗇𝖾𝗌𝖼𝗎 𝖨𝖺ș𝗂, 𝖽𝗂𝗋𝗂𝗃𝗈𝗋;
– 𝖬𝖾𝗆𝖻𝗋𝗎 – 𝖫𝗈𝗋𝖾𝗇𝖺 𝖮𝗅𝗍𝖾𝖺𝗇, 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗉𝗋𝖾𝗍ă 𝖽𝖾 𝗆𝗎𝗓𝗂𝖼ă 𝗍𝗋𝖺𝖽𝗂𝗍̗𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅ă, 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗓𝖺𝗍𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝖾𝗆𝗂𝗌𝗂𝗎𝗇𝗂 𝗋𝖺𝖽𝗂𝗈;
– 𝖬𝖾𝗆𝖻𝗋𝗎 – 𝖢𝗋𝗂𝗌𝗍𝗂𝖺𝗇 𝖬𝗎𝗌̗𝖺, 𝖼𝖾𝗋𝖼𝖾𝗍ă𝗍𝗈𝗋 𝗅𝖺 𝖨𝗇𝗌𝗍𝗂𝗍𝗎𝗍𝗎𝗅 𝖽𝖾 𝖤𝗍𝗇𝗈𝗀𝗋𝖺𝖿𝗂𝖾 𝗌̗𝗂 𝖥𝗈𝗅𝖼𝗅𝗈𝗋 𝖢𝗈𝗇𝗌𝗍𝖺𝗇𝗍𝗂𝗇 𝖡𝗋ă𝗂𝗅𝗈𝗂𝗎 𝖺𝗅 𝖠𝖼𝖺𝖽𝖾𝗆𝗂𝖾𝗂 𝖱𝗈𝗆â𝗇𝖾 (𝗌𝖾𝖼𝗍̗𝗂𝖺 𝖼𝗈𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗏𝗎𝗅𝗎𝗂 𝖤𝗍𝗇𝗈𝗆𝗎𝗓𝗂𝖼𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝖾-𝖾𝗍𝗇𝗈𝖼𝗈𝗋𝖾𝗈𝗅𝗈𝗀𝗂𝖾).”, conform unui comunicat al Centrului Cultural Vrancea.
Festivalul tradițional este completat de spectacole și petreceri în aer liber, organizate astăzi și mâine de administrația locală, în parteneriat cu Obștea Paltin și Obștea Prahuda. Astăzi, petrecerea începe la ora 19:00, iar duminică după încheierea concursului. Vor urca pe scena de pe Plaiul Tojanului Angela Rusu, Mirela Vaida, Jean de la Craiova, Maria Murgoci și Ansamblul Folcloric ”Țara Vrancei”. Atmosfera de discotecă în aer liber va fi întreținută și de un dj și nu vor lipsi artificiile.