Două treimi dintre candidații la posturile de director și director adjunct de școală au trecut proba scrisă

0
688

Astăzi a avut loc proba scrisă a concursului național pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ din țară (8.652 de posturi au fost scoase la concurs). Dintr-un total de 9.110 candidați înscriși, 450 nu s-au mai prezentat la examenul de astăzi. De asemenea, dintre cei care s-au prezentat, 21 au părăsit sălile de examen după ce au văzut subiectele. Nu s-a înregistrat niciun caz de fraudă. Testul scris a fost unul standardizat, cu 50 de itemi de tip grilă, iar timpul de rezolvare a fost de 120 de minute. Rezultatul a fost primit pe loc, de fiecare candidat, la terminarea probei de către toți candidații. Potrivit centralizării rezultatelor, 5.676 de cadre didactice au luat minim 70 de puncte, adică un procent de 65,8%. Datele oficiale transmise de Ministerul Educației arată că județele cu cele mai bune rezultate sunt Cluj (93%), Sălaj (81%), Mureș (78%), în timp ce rezultate slabe s-au obținut în județele Mehedinți (44%), Călărași (45,1%), Satu Mare (50,3%). În municipiul București au promovat proba scrisă 64% dintre candidați. Calendarul de concurs este următorul:

 • 15—17 octombrie – Depunerea contestațiilor la proba scrisă
 • 18—20 octombrie – Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
 • 20 octombrie – Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
 • 21 octombrie—1 noiembrie – Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează și, în funcție de opțiune, depunerea documentelor pentru unitățile de învățământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n)
 • 28 octombrie – Proba scrisă pentru candidații care la data de 15 octombrie 2021 se află în carantină sau izolare
 • 28 octombrie– Afișarea rezultatelor la proba scrisă
 • 28 octombrie – Depunerea contestațiilor
 • 29 octombrie – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale pentru candidații participanți la proba scrisă din data de 28 octombrie
 • 28 octombrie—2 noiembrie – Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților
 • 2—10 noiembrie – Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
 • 12 noiembrie – Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
 • 15 noiembrie—8 decembrie – Desfășurarea probei de interviu
 • 16 noiembrie—10 decembrie – Depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
 • 13 decembrie – Exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
 • 17 decembrie – Validarea rezultatelor finale
 • 20—22 decembrie – Emiterea deciziilor de numire (cu aplicare de la 10 ianuarie 2022)