Două posturi vacante temporare, pentru absolvenți de studii superioare, pe un proiect cu fonduri europene, la Vizantea-Livezi

0
406

Primăria Comunei Vizantea-Livezi organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a două funcţii contractuale pentru implementarea proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile „Servicii integrale pentru incluziune socială în comuna Vizantea-Livezi” – Cod Smis 139983. Este vorba de un post de coordonator – Centrul Social de Zi asistent social – COR 341201, 8h/zi/21 zile, normă întreagă, pe o perioadă determinată de 5 ani, și de un post de expert psiholog – COR 263411, 4h/zi/21 zile, program inegal, pe o perioadă determinată de 25 de luni. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • coordonator – Centrul Social de Zi asistent social:
  • absolvent cu diplomă al studiilor universitare de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale;
  • vechime în muncă – 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • experiență de coordonare centru social sau orice altă structură de coordonare activitate socială și experiență în organizarea și gestionarea resurselor umane și materiale – minimum 1 an (dovedită cu contracte de muncă, adeverințe, fișe de post, etc.);
  • aviz de liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali din România.
 • expert psiholog:
  • absolvent cu diplomă al studiilor universitare de licență sau echivalentă în domeniul psihologiei; vechime în muncă – 1 an vechime în specialitatea studiilor.

Candidații își pot depune dosarele până pe data de 15 iunie, iar concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 iunie, ora 10:00: proba scrisă; 28 iunie, ora 10:00: proba interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Vizantea Livezi, telefon 0237/264.281.