Două posturi libere la Oficiul Regional ANL Sud-Est

0
381

Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Direcției Regionale și Vânzări Locuințe, după cum urmează: 3 posturi Consilier gr.IA – Oficiul Regional pentru Locuinţe București Ilfov; 1 post Consilier gr.IA – Oficiul Regional pentru Locuinţe Sud-Est; 1 post Consilier gr.I – Oficiul Regional pentru Locuinţe Sud-Est. Pentru posturile vacante aferente Oficiului Regional Sud-Est, condițiile de participare la concurs sunt următoarele:

post Consilier gr.IA –  Oficiul Regional pentru Locuinţe Sud Est

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul construcțiilor
 • Autorizarea ca diriginte de şantier în domeniul de autorizare 2.2 sau 2.3 – construcţii civile, industriale şi agricole – categoria de importanţă C sau B, conform art. 8, alin. 4 din Ordinul nr.1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier
 • Vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor
 • Permis conducere auto categoria B şi autoturism propriu
 • Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuinţe Sud Est, respectiv județele: Tulcea, Brăila, Galaţi, Constanţa, Vrancea şi Buzău.
 • Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiţie derulate de ANL prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.

1 post Consilier gr.I –  Oficiul Regional pentru Locuinţe Sud Est

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul construcțiilor
 • Autorizarea ca diriginte de şantier în domeniul de autorizare 8. – Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D), conform art. 8, alin. 4 din  Ordinul nr.1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, după cum urmează: 8.1. – instalaţii electrice, 8.2. – instalaţii sanitare, termoventilaţii şi 8.3. – instalaţii gaze naturale
 • Vechimea în specialitate – minimum 6 ani în domeniul construcțiilor
 • Permis conducere auto categoria B şi autoturism propriu
 • Locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuinţe Sud Est, respectiv județele: Tulcea, Brăila, Galaţi, Constanţa, Vrancea şi Buzău.
 • Disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiţie derulate de ANL prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 iunie, ora 16:00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs; 28 iunie, ora 12:00 – proba scrisă; 2 iulie, ora 10:00 – proba interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, bd. Unirii, nr. 61, bloc F3, sectorul 3, Bucureşti, telefon 021/307.67.19, interior 2040/2039.