Doi candidați înscriși la concursul pentru șefia CJAS Vrancea, dintre care unul respins

0
375
Comisia de concurs din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a centralizat și selectat dosarele candidaților pentru funcțiile de director general în cadrul caselor județene. Este vorba de 30 de case județene (și a municipiului București) și de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești. La concursul din 16 iunie s-au înscris 54 de candidați, comisia de concurs respingând 6 dosare. Candidații respinși au posibilitatea de a contesta decizia. Pentru șefia CJAS Vrancea s-au înscris doi candidați, însă unul a fost respins din cauza dosarului necorespunzător. Potrivit comisiei de concurs, din dosarul acestui candidat lipsesc o serie de documente în original: actul de identitate, adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcției, eliberată cu cel mult 6 luni înainte, înscrisul doveditor privind vechimea în specialitate de minim 7 ani și al activității desfășurate în funcții de conducere de minim 2 ani.
La concursul precedent s-a înscris un singur candidat pentru șefia CJAS Vrancea – Marta Harabulă, director general interimar. Aceasta nu s-a mai prezentat, însă, la proba scrisă. Numele candidaților nu sunt publicate de CNAS pe motivul protecției datelor personale. De menționat că la concursul din luna mai au reușit să obțină punctajul necesar doar 5 candidați la nivel național.
loading...