Director nou la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vrancea

0
817

Începând de azi, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vrancea are un nou director general interimar. Atribuțiile de director general au fost preluate de Marta Harabulă, director de relații contractuale în cadrul CJAS Vrancea. „Începând cu data de 19 mai 2020, Dna Marta Luminiţa Harabulă, Director Executiv – Direcţia Relaţii Contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea, este mandatată, prin Ordinul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 621/ 19.05.2020, să exercite, prin delegare, până la organizarea concursului, mandatul de director general al Casei de Asigurări de Sănătate Vrancea, manager al sistemului la nivel local, în vederea realizării indicatorilor de referință asociați standardelor de performanță şi pentru îndeplinirea obligațiilor asumate”, potrivit unui răspuns al CJAS Vrancea.

În Monitorul Oficial din data de 19 mai a fost publicat un ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu privire la mandatele șefilor caselor județene de asigurări. Ordinul stabilește o nouă metodologie privind organizarea concursului pentru postul de director general al instituției și pentru posturile de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate.  Potrivit ordinului semnat de președintele CNAS, Adela Cojan, ocuparea funcțiilor de director general al CNAS, precum și directori generali ai caselor de asigurări de sănătate județene, a municipiului București și Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești se face prin ”concurs pentru un mandat de 4 ani sau prin delegare pe o perioadă determinate”. Concursul constă într-o probă scrisă și un interviu. În ordin sunt prevăzute și incompatibilitățile pentru ocuparea unor astfel de funcții: persoanele care sunt asociate/acționari ai furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, precum și titulari ai contractelor de furnizare de astfel de servicii cu casele de asigurări.