Direcția de Asistență Socială Focșani angajează 5 medici

0
542

Direcția de Asistență Socială Focșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale, de execuție, vacante, în cadrul Compartimentului Cabinete medicale școlare și de medicină dentară- unități de învățământ, după cum urmează: 3 posturi vacante de medic medicină generală/medicină de familie; 2 posturi de medic specialist medicină generală/medicină de familie. Potrivit administrației locale, la concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști confirmați în specialitatea respectivă în care se publică postul.

Medicii trebuie să-și depună dosarele de candidat până pe data de 20 aprilie. Concursul va fi susținut în data de 03.05.2023, ora 09:00, proba scrisă și 08.05.2023, ora 09:00, proba clinică/practică. Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Direcția de Asistență Socială Focșani, Focșani, str. Cuza-Vodă nr. 43, telefon: 0337/101.055.