Diplomele obținute în străinătate, recunoscute și de universitățile românești

0
130
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice propune spre consultare publică 3 proiecte de metodologii privind recunoașterea automată de către universitățile acreditate din România a diplomelor de doctor, funcțiilor didactice și calității de conducător de doctorat obținute în străinătate. „În baza metodologiilor unitare/dosare de recunoaştere stabilite de Ministerul Educaţiei şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED), instituţiile de învăţământ superior aprobă, prin metodologii proprii, criteriile de recunoaştere pentru fiecare domeniu în parte. În prezent aceste proceduri sunt asigurate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED). Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional (obţinute în străinătate) de către instituţiile acreditate de învăţământ superior sau unităţile şi instituţiile de drept public şi drept privat cuprinse, conform normelor legale, în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, se realizează în vederea înscrierii în programele postuniversitare, obţinerii abilitării sau ocupării unei funcţii didactice/de cercetare în aceste instituţii de învăţământ/cercetare”, se spune într-un comunicat al Ministerului Educaţiei. Propunerile MENCȘ sunt în dezbatere publică până la data de 21 noiembrie a.c.