Din 1 septembrie, românii pot cumpăra noi titluri de stat

0
277

Vrâncenii au posibilitatea de a subscrie, începând cu data de 1 septembrie, până pe data de 28.09.2021, pentru trei noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației în cadrul Programului Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani. Rata dobânzii este de 3,25% – 1 an, 3,75% – 3 ani şi 4,15%-5 ani, fără plafon individual de subscriere.

Titlurile de stat pot fi cumpărate atât de la unităţile Trezoreriei Statului cât şi de la unitățile C.N. Poșta Română. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Titlurile de stat sunt în formă dematerializată şi au valoare nominală de 1 leu. Dobânda este plătită la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moştenitori. Reamintim contribuabililor că veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea şi deţinerea titlurilor de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu prevederile  art. 93 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (Compartiment comunicare, AJFP Vrancea)