DGASPC va amenaja 4 locuințe protejate și un centru de zi, la Cotești, pentru tinerii cu dizabilități

0
577

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea va înființa patru locuințe protejate și un centru de zi, serviciile sociale urmând a fi amplasate în comuna Cotești, județul Vrancea, cu o valoare totală a investiției de 2.781.271 lei. Proiectul ”Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” a fost admis la finanțare și se află în faza de contractare.

Programul de interes în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități, finanțat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, are ca scop dezvoltarea de servicii sociale care să conducă la participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în societate și va avea două componente principale:

  1. asigurarea tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități, prin transferul în locuințe protejate, cu asigurarea obligatorie a accesului la serviciile oferite într-un centru de zi din proximitatea locuinței, precum și la resursele și facilitățile din comunitate: sănătate, educație, muncă, cultură, petrecerea timpului liber;
  2. prevenirea instituționalizării, prin înființarea de centre de zi în care se derulează activități de pregătire pentru viață independentă, activități de abilitare si reabilitare, consiliere vocațională, terapie ocupațională, sprijin în vederea integrării pe piața muncii, activități de socializare etc., atât pentru tinerii cu dizabilități din sistemul de protecție specială a copilului, cât și pentru persoanele adulte cu dizabilități din comunitate, sprijinind astfel depășirea situațiilor de dificultate cu care se confruntă familiile persoanelor cu dizabilități. (comunicat DGASPC Vrancea)