Cursurile de formare profesională pe care le organizează AJOFM Vrancea în acest an

0
1996

AJOFM Vrancea va organiza, în cursul anului 2023, cursuri de formare profesională, astfel:                       Programe de inițiere:

 • Machior;
 • Comunicare în limba engleză;
 • Operator introducere, prelucrare si validare date;
 • Stilist protezist unghii;
 • Competente cheie-comunicare în limba română;
 • Referent resurse umane;
 • Competente anteprenoriale financiare si juridice;
 • Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de învățare si cunoastere;
 • Maseur.

Programe de calificare:

 • Agent de securitate – calificare nivelul 2;
 • Ajutor bucătar – calificare nivel 1;
 • Bucătar – calificare nivelul 3;
 • Coafor – calificare nivel 3;
 • Cofetar – calificare nivelul 2;
 • Electrician constructor – calificare nivelul 3;
 • Femeie de serviciu – calificare nivel 1
 • Frizer – calificare nivel 2;
 • Instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze – calificare nivelul 3;
 • Îngrijitor spatii verzi – calificare nivelul 1;
 • Lucrător instalator în constructii – calificare nivelul 2;
 • Lucrător în alimentaţie – calificare nivelul 2;
 • Lucrător în comerţ – calificare nivelul 2;
 • Lucrător finisor în constructii – calificare nivelul 2;
 • Lucrător în structuri pentru constructii – calificare nivelul 2;
 • Mașinist utilaje cale si terasamente – calificare nivelul 3;
 • Mecanic auto – calificare nivelul 3;
 • Patiser – calificare nivelul 2.

Programe de perfecționare:

 • Contabil;
 • Formator;
 • Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă.

-Competențe cheie-comunicare in limba română se organizează pentru persoane care  au  absolvit invatamantul primar (4 clase);

-Cursurile de nivel I se organizeaza pentru persoane care  au  absolvit invatamantul gimnazial (8 clase);

-Cursurile de nivel II se organizează pentru persoane care au absolvit cel putin invatamantul gimnazial (8 clase);

-Cursurile de nivel III se organizeaza pentru persoane care au absolvit cel putin invatamantul gimnazial (8 clase);

-Cursurile de initiere se organizeaza pentru persoane care au  absolvit invatamantul gimnazial (8 clase);

-Cursurile de perfectionare se organizeaza pentru persoane care au  absolvit liceul.

Durata cursurilor:

Cursurile de nivel I – 1,5 luni

Cursurile de nivel II – 3 luni

Cursurile de nivel III – 5 luni

Cursurile de inițiere -1,5 luni

Cursurile de perfecționare – 1,5 luni

Acte necesare pentru înscrierea la cursuri: recomandare curs; act de identitate; certificat de naștere*; certificat de căsătorie*, (pentru femei, dacă este cazul); diplomă sau adeverință de studii*; adeverință medicală; *acte în original și copie xerox.

Relații suplimentare: B-dul Unirii nr.53 A, cam.7; Tel. 0237224677 / 0237224678, int. 105. (sursa: AJOFM Vrancea)