Cum va lucra Trezoreria la sfârșit de an

0
112

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că în Monitorul Oficial nr. 1042/23.12.2016 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1042/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016.
Porivit Normelor aprobate Programul calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2016 va fi următorul :

Nr. crt. Denumirea operaţiunilor Data-limită pentru efectuarea operaţiunilor
I. Operaţiuni în numerar
1 Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială până la 29 decembrie 2016
2 Ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgente necesare bunei funcţionări a acestora. Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile poate ridica sume în numerar şi în data de 30 decembrie 2016 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie 2017, cu data de 30 decembrie 2016 până la 29 decembrie 2016
3 Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale – din perioada 30 decembrie 2016 – 2 ianuarie 2017 3 ianuarie 2017
4 Depunerea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice până la 30 decembrie 2016, ora 10,30
5 Achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar până la 30 decembrie 2016, ora 10,30
6 Restituiri de sume în numerar către contribuabili (inclusiv restituiri aferente timbrului de mediu pentru autovehicule) până la 30 decembrie 2016, ora 10,30
II. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament
1 Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe, inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti până la 30 decembrie 2016, ora 10,00
2 Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la instituţii de credit până la 30 decembrie 2016, ora 10,00
3 Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe sau la trezorerii diferite din municipiul Bucureşti până la 30 decembrie 2016, ora 10,00
4 Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice sau operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ până la 30 decembrie 2016, ora 10,00
5 Prezentarea de către instituţiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ până la 30 decembrie 2016, ora 10,00
6 Prezentarea de către operatorii economici la unităţile Trezoreriei Statului a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit până la 30 decembrie 2016, ora 10,00 (pentru plăţi de mică/ mare valoare)
7 Prezentarea la Trezoreria operativă centrală a documentelor privind operaţiuni privind serviciul datoriei publice guvernamentale până la 30 decembrie 2016, ora 12,00
III. Închiderea execuţiei bugetelor locale
1 a) Regularizarea subvenţiilor prevăzute la pct. 5.8 alin. (1) şi (2), primite de bugetele locale de la bugetul de stat şi de la alte bugete
b) Regularizarea subvenţiilor prevăzute la pct. 5.8 alin. (3)
c) Regularizarea subvenţiilor prevăzute la pct. 5.8 alin. (4) primite de bugetele locale, dacă prin acte normative nu se prevede altfel
29 decembrie 2016
28 decembrie 2016
28 decembrie 2016
2 Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor locale şi acoperirea eventualelor deficite ale acestora în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2017
IV. Închiderea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
1 Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 81.01.A. „Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale” şi 81.02.A. „Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” în/din contul 81.01.A. „Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale” şi, respectiv, 81.02.A. „Excedent/deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat” deschis pe numele caselor judeţene de pensii 12 ianuarie 2017 (ca operaţiune a anului 2016)
2 Virarea/Încasarea de către casele de pensii judeţene/a municipiului Bucureşti a rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în contul Casei Naţionale de Pensii Publice 16 ianuarie 2017 (ca operaţiune a anului 2016)
V. Închiderea execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
1 Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului conturilor 86.01.A. „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale” şi, respectiv, 86.02.A. „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj” în/din conturile 86.01.A. „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale” şi, respectiv, 86.02.A. „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj” deschise pe numele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene 12 ianuarie 2017 (ca operaţiune a anului 2016)
2 Virarea/Încasarea de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă a rezultatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, a rezultatului execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 16 ianuarie 2016 (ca operaţiune a anului 2016)
VI. Închiderea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
1 Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 87.A. „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” în/din contul 87.A. „Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate” deschis pe numele casei de asigurări sociale de sănătate judeţene 12 ianuarie 2017 (ca operaţiune a anului 2016)
2 Virarea/Încasarea de către casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 16 ianuarie 2017 (ca operaţiune a anului 2016)

Atenţie ! Achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar se poate face până pe data de 30 decembrie ora 10.30
Biroul comunicare şi servicii interne