Cum se vor desfășura ședințele de judecată la instanțele vrâncene

0
292

I. În interiorul sediilor instanțelor, purtarea măștii de protecție facială de către toate persoanele din afara instituției, inclusiv de către avocați, este obligatorie, atât în afara cât și înăuntrul sălilor de judecată.
1. Dispozitivele de jandarmi care asigură paza vor refuza să permită accesul în sediul instanței a persoanelor care nu poartă mască de protecție facială.
2. Completurile de judecată nu vor permite accesul sau, după caz, vor înlătura din sala de judecată persoanele care nu poartă mască de protecție facială.
II. Se interzice prezența în interiorul sediilor instanțelor a publicului, avocaților, reprezentanților, experților ori interpreților, cu excepția persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul instanței respective sau care au activități administrative la compartimentele instanțelor ori baroului. În acest caz, prezența în sediu este permisă strict pe perioada desfășurării respectivei activități.
1. Accesul justițiabililor, avocaților, reprezentanților, experților, interpreților și publicului în sediul
instanței pentru participarea la ședințele de judecată este permis cu 20 minute înainte de ora la care este anunțată cauza.
2. Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea acestei dispoziții, prin verificarea listei de
ședință de la fiecare sală de judecată. Accesul avocaților, experților și interpreților în sediul
instanțelor este permis fără verificarea listelor de ședință.

3. Completurile de judecată, dispozitivele de jandarmi, grefierii care lucrează cu publicul și Birourile de Informare și Relații Publice vor face solicitări publicului pentru transmiterea actelor de procedură în formă electronică, pentru accesarea electronică a dosarelor și pentru evitarea
prezenței neesențiale în sălile de ședință, arhive, registraturi, centrele de relații cu publicul și, în
general, în sediile instanțelor.
4. Se va refuza accesul în sediul instanței persoanelor care prezintă simptome de infectare cu
coronavirus (SARS-CoV-2). Atunci când refuză primirea unei persoane ce prezintă simptome de infectare cu coronavirus (SARS-CoV-2), comandantul detașamentului de pază înștiințează de îndată președintele instanței și, dacă este cazul, președintele completului de judecată, pentru a fi dispuse măsurile administrative sau judiciare necesare.
III. În sălile de ședință, completurile de judecată nu vor permite publicului să ocupe primul rând de bănci, și pe cât posibil, vor recomanda să se păstreze câte un scaun liber între persoanele așezate în sală ori câte un rând liber între două rânduri ocupate, astfel încât să fie respectată distanța minimă obligatorie de protecție de 1,5 metri între persoane.
IV. Se vor stabili ore separate pentru judecarea câte unui lot de 6-10 dosare în materie civilă, respectiv 3-4 dosare în materie penală, ora de strigare a cauzei urmând a fi menționată pe citațiile emise. Se va ține cont de solicitările părților și reprezentanților referitoare la ora de strigare a cauzei. Numărul de dosare care se vor judeca în lotul respectiv are caracter de recomandare și va fi stabilit de fiecare complet de judecată astfel încât, în cazul ședințelor mari, să nu se ajungă la un timp foarte lung de desfășurare a ședinței.
1. Dosarele în care părțile participă prin videoconferință vor fi programate într-un interval orar
prioritar. Se va ține, totuși, cont de solicitările părților și reprezentanților referitoare la ora de
strigare a cauzei.

VII. Vor putea fi audiate prin videoconferință, atât în materie civilă cât și în materie penală, părțile, reprezentanții (avocați, consilieri juridici ș.a.), martorii, experții, interpreții și ceilalți participanți care își dau acordul în acest sens, cu excepția situației în care legea instituie obligativitatea acestei modalități de audiere.
1. Părțile care doresc să participe la ședință prin videoconferință vor aduce acest lucru la cunoștința instanței printr-o cerere formulată cu cel puțin 1-2 zile înainte de data ședinței de judecată.
2. Neprezentarea părții prin aplicația sau sistemul de videoconferință la ora stabilită pentru
judecarea cauzei poate echivala cu lipsa acesteia la apelul făcut de grefier după strigarea cauzei.

Mai multe detalii despre hotărârea Tribunalului Vrancea găsiți AICI.