Controale la investițiile prin PNDL în toată țara

0
876

300 de inspectori din Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) vor fi, începând de astăzi, pe teren, pentru verificarea modului în care au fost făcute mai multe investiţii finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (etapele I şi II).
Controalele tematice au fost solicitate de ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan: „Trebuie să ştim clar dacă lucrările executate pe PNDL I şi PNDL II sunt conforme cu proiectele aprobate. Vor fi verificate toate proiectele pentru care sunt trimise cereri de plată. Grija noastră este pentru cheltuirea eficientă a banului public şi pentru investiţii calitative, necesare comunităţilor din întreaga ţară. Dacă toate aceste controale vor arăta că proiectele au fost respectate, facturile vor fi plătite fără nicio ezitare. Am cerut inspectorilor ISC din întreaga ţară să realizeze controale în teren, nu din pix, pentru că au o datorie morală faţă de cetăţeni. În paralel, echipele ministeriale de control vor continua verificările, pentru a ne asigura că lucrările realizate prin PNDL I şi II sunt conforme. Spun răspicat că, acolo unde se vor găsi nereguli, plăţile nu se vor face, iar responsabilii judeţeni vor fi traşi la răspundere.”
Inspectorii ISC vor verifica obiectivele în ordinea în care au fost depuse solicitările la plată. În paralel, reprezentanţi ai Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) vor continua controalele în teren pentru a se asigura de calitatea lucrărilor şi de faptul că toate contractele au fost respectate.
MLPDA recomandă beneficiarilor ca, prin intermediul diriginţilor de şantier sau prin personalul propriu, să efectueze verificări suplimentare în teren, pentru a stabili dacă lucrările/serviciile/bunurile pentru care se solicită decontarea sunt executate/ prestate/livrate corespunzător, cantitativ şi calitativ, cu înscrisurile transmise în solicitările de transfer. În situaţia în care beneficiarii constată, ca urmare a verificărilor dispuse suplimentar, că există neconcordanţe între situaţia din teren şi cele declarate în solicitarea de transfer, aceştia pot face o reevaluare sau, dacă este cazul, pot retrage solicitarea, urmând a depune o alta, în condiţiile legii.
Inspectoratul de Stat în Construcţii, instituţie în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, are competenţe privind exercitarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor în domeniul calităţii construcţiilor, în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia. (comunicat Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației)