Construcții ridicate fără autorizație pe islazul comunei Ruginești așteaptă să fie demolate de mai bine de un an

0
2199

Un localnic din comuna Ruginești și-a ridicat câteva construcții pe islazul localității, fără autorizație de construcție. Acest lucru a fost confirmat de administrația locală și de Inspectoratul de Stat în Construcții. La solicitarea unor cetățeni de respectare a legii, Primăria Comunei Ruginești a transmis că localnicul în culpă este obligat să demoleze construcțiile respective, ridicate fără autorizație pe terenul administrației locale. ”În ceea ce privește construcțiile, deținătorul acestora este obligat să le demoleze în termenul precizat de procesul-verbal nr. 2/ 24.03.2021.”, se menționează în răspunsurile primarului comunei, transmise în lunile aprilie și mai a.c. Așadar, a trecut mai bine de un an de la răspunsurile administrației locale, dar construcțiile au rămas la locul lor. ”Am trimis adresă de anul trecut către cetățeanul respectiv să le demoleze. Sunt 5 construcții provizorii, le-am dat amendă. Noi nu avem firmă de demolări. Suntem în procedură finală la instanță și așteptăm decizia definitivă și irevocabilă din partea instanței în acest caz.”, ne-a spus primarul comunei Ruginești, Ion Avram.

Situația a fost verificată și de Inspectoratul de Stat în Construcții, atât în 2021 cât și în 2022, care confirmă că respectivele construcții au fost ridicate ilegal. În răspunsurile oficiale, ISC Vrancea susține că, potrivit articolului 33 din Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție, chiar administrațiile locale au posibilitatea de a demola construcțiile fără autorizație, fără să apeleze la instanța de judecată. ”(1) construcţiile executate fără autorizaţie de construire pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi construcţiile, lucrările şi amenajările cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor vor putea fi desfiinţate pe cale administrativă de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativteritoriale unde se află construcţia, fără emiterea unei autorizaţii de desfiinţare, fără sesizarea instanţelor judecătoreşti şi pe cheltuiala contravenientului. (2) Procedura prevăzută la alin. (1) se poate declanşa din oficiu de autoritatea administraţiei publice de pe raza unităţii administrativteritoriale unde se află construcţia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparţinând domeniului public sau privat al statului. (3) În cazul neîndeplinirii de către autoritatea administraţiei publice competente a procedurii de desfiinţare, în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării prevăzute la alin.(2), proprietarul sau administratorul legal al terenului aparţinând domeniului public ori privat al statului va putea trece de îndată la desfiinţarea construcţiilor executate fără autorizaţie de construire.”, transmite ISC Vrancea. Așadar, cadru legal ar exista, mai trebuie voință și hotărâre. Însă procedurile, chichițele și explicațiile de tot felul mențin neatinse construcțiile respective (unele din beton), ridicate ilegal pe spațiul public.


Surprize La Domicliu Focsani
Comandă o Surpiză la Domicliu ! Livrăm în toată Vrancea, la Data și Ora Stabilită de Tine!


Administrare și Mentenanță Site-uri de Prezentare și Magazin Online></a></div>    </div>

    <footer>
      <!-- post pagination -->      <!-- review -->
      <div class=
Articolul precedentSe reia furnizarea apei fără restricții în majoritatea localităților racordate la CUP/ În 3 comune se mai furnizează apă cu program
Articolul următorCare sunt câștigătorii Festivalului ”Pe Plaiul Tojanului” 2022