Conducerea Partidei Romilor Pro-Europa Sucursala Mărășești, demisă

0
372
În contextul reorganizării sucursalelor Asociației Partida Romilor “Pro-Europa” Vrancea, în conformitate cu art. 18, din Statut, președintele Asociației Partida Romilor “Pro-Europa” Sucursala Județeană Vrancea emite prezenta:
DECIZIE
Art.1 Începând cu data de 04.08.2020, domnul Ciubotaru Lubian este revocat din funcția de președinte al Partidei Romilor Pro-Europa sucursala orașului Mărășești.
Art.2 Începând cu data de 04.08.2020, membrii Consiliului Director al Partidei Romilor Pro-Europa sucursala orașului Mărășești sunt revocați din funcție.
Art.3 Începând cu data de 04.08.2020, se suspendă activitatea Asociației Partida Romilor Pro-Europa în orașul Mărășești pe perioadă nedeterminată.
Art.4 Președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa Sucursala Județeană Vrancea va analiza și va stabili, în următoarea perioadă, oportunitatea și necesitatea organizării și reorganizării sucursalei orașului Mărășești, potrivit dispozițiilor statutare. În acest sens, președintele va emite o decizie privind perioada și persoanele împuternicite să reprezinte interesele comunității de romi din orașul Mărășești.
Art.5 Prezenta decizie a fost emisă astăzi, 04.08.2020, în 3 (trei) exemplare originale, ce vor fi comunicate astfel: una va fi comunicată dlui. Ciubotaru Lubian, una va fi comunicată Consiliului Director al APRPE Mărășești și una va fi comunicată secretariatului APRPE Vrancea pentru a fi arhivată. (Toader Constantin, președinte Partida Romilor Pro-Europa Sucursala Județeană Vrancea)