Condamnare pentru un medic veterinar care a recunoscut că a folosit în mod fraudulos subvenția de la APIA

0
277

Medicul veterinar Luigi Munteanu a primit o condamnare cu suspendare după ce a recunoscut că a folosit în mod fraudulos banii de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Subvenția a fost dată pentru îngrijirea și curățarea islazului comunei Gura Caliței, concesionat de o asociație de creștere a animalelor, coordonată de doctorul Munteanu. Medicul veterinar a fost reclamat cu privire la modul în care a utilizat banii respectivi iar organele de anchetă au confirmat, în parte, acuzațiile aduse acestuia. Trimis în judecată, medicul Luigi Munteanu a ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției, iar instanța i-a stabilit o condamnare cu suspendare de un an și opt luni, precum și interzicerea dreptului de a fi ales și de a ocupa o funcție publică. Decizia Judecătoriei Focșani nu este definitivă.
”Complet: Completul P4M4C4 penal
Tip solutie: admite cererea
Solutia pe scurt: În baza art. 485 al. 1 lit. a C. pr. pen., admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea cu inculpatul Munteanu Luigi Romeu, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 295 al. 1 C. pen. cu aplicarea art. 308 al. 1 C. pen. şi art. 35 al. 1 C. pen. şi art. 322 al. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 al. 1 C. pen., ambele cu aplicarea art. 5 al. 1 C. pen. şi art. 38 al. 1 C. pen., obiect al cauzei penale nr. 2275/P/2017. În baza art. 396 al. 1, 4 C. pr. pen. raportat la art. 83 C. pen. stabileşte în sarcina inculpatului Munteanu Luigi Romeu pedepsele de: -1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, prev. de art. 295 al. 1 C. pen. cu aplicarea art. 308 al. 1 C. pen., art. 35 al. 1 C. pen. şi art. 5 al. 1 C. pen. şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C. pen., în conformitate cu art. 66 al. 2 C. pen. -6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 al. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 al. 1 C. pen. şi art. 5 al.1 C. pen. În temeiul art. 38 al. 2, art. 39 al. 1 lit. b C. pen., stabileşte pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare, la care adaugă o treime din totalul celeilalte pedepse aplicate, inculpatului urmând a se i se stabili în final pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 al. 1 lit. a şi b C. pen. În baza art. 83 C. pen., amână aplicarea pedepsei închisorii pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani, stabilit conform art. 84 C. pen., care curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 85 al. 1 C. pen., obligă inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere, de a căror verificare va răspunde Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea: a – să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; b – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c – să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d – să comunice schimbarea locului de muncă; e – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 al. 1 C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 al. 1 lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vrancea. În baza art. 404 alin. 3 C. pr. pen., atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. În baza art. 274 al. 1 C. pr. pen., obligă inculpatul la plata sumei de 1100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Ia act că asistenţa juridică a inculpatului a fost asigurată de apărător ales, av. Pleşa Plugaru Dănuţ, potrivit împuternicirii avocaţiale nr. 02966/2018. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29.10.2018.” (sursa: Judecătoria Focșani)