Concursuri la Prefectura Vrancea

0
471

Instituţia Prefectului Judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartiment resurse umane, achiziţii publice. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime de minimum 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 aprilie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

De asemenea, Instituţia Prefectului Judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante de:

 1. consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative, contencios administrativ şi apostilă – Compartimentul verificarea legalităţii, a aplicării actelor normative şi contencios administrativ;
 2. consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal – Serviciul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, relaţii publice – Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice;
 • vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 aprilie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 mai 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din HG nr. 611/2008. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Instituția Prefectului Județul Vrancea, Str. Dimitrie Cantemir nr. 1, Focșani, telefon 0237/234.000, interior 29056.