Concurs pentru un post vacant la Prefectura Vrancea

0
133

Instituţia Prefectului Judeţul Vrancea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, gradul profesional asistent – Compartiment dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate şi minoritate romă din cadrul Serviciului afaceri europene, relaţii internaţionale şi servicii publice deconcentrate. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare DFI – ştiinţe sociale, ramura de ştiinţe juridice şi ramura de sociologie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

  • 27 iunie 2018, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
  • 09 iulie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.