Concurs pentru un post de șef de birou în cadrul IPJ Vrancea

0
64

Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea organizează concurs pentru ocuparea postului de șef birou la Serviciul de Investigații Criminale. Recrutarea se face din sursă internă iar candidații trebuie să aibă gradul minim de inspector principal de poliție. Printre condițiile de participare la concurs se numără:

  • să aibă minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • să nu fie cercetaţi disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
  • să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  • să fie declaraţi apt medical şi psihologic.  

Concursul va avea loc la sediul IPJ Vrancea, pe data de 5 iulie, şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, desfăşurat conform Metodologiei prevăzute în Anexa nr. 3 din Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 şi care va fi apreciat cu note de la 1 la 10. Va fi declarat admis candidatul care are nota cea mai mare şi a obţinut minimum nota 7,00. Înscrierile se fac până pe data de 13 iunie, la ora 16.00, la sediul Poliției Vrancea.