Concurs pentru postul de contabil șef la IPJ Vrancea

0
261

Inspectoratul General al Poliției Române organizează concurs pentru ocuparea funcției de contabil șef la Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, cu recrutare din sursă internă. Condițiile de bază (studii) pentru înscrierea la examen sunt:

– studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele profile/domenii fundamentale/domenii de studiu:economic, ştiinţe sociale, ştiinţe economice, ştiinţe juridice, cu ramură de ştiinţe sau specializare: finanţe, contabilitate, economie, administrarea afacerilor, cibernetică, statistică economică şi informatică economică, management şi economia comerţului şi turismului, drept                                                                            sau                                                                                                – studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna  într-unul din următoarele domeniile fundamentale: matematică şi ştiinţe ale naturii, ştiinţe sociale ramura de ştiinţe:matematică, ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul de studii: informatică, drept, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, management, marketing, economie şi afaceri internaţionale, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare.

Alte condiții pentru înscrierea la concurs sunt:  – să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;    -să deţină Certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi;                                                              – să aibă vechime în muncă/din care în  MAI: minim 3 ani;                                                                                                                        – să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;                          – să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii.

Înscrierile se fac personal, în zilele lucrătoare,la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti, până la data de 27.09.2018 orele 16:00. Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 17.10.2018, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor în timp util şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale. Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.