Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat la Administrația Finanțelor Publice Vrancea

0
440

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat treapta I în cadrul Administrației Județene a Finanțelor publice Vrancea, Biroul de Comunicare și Servicii Interne. Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:

  • nivelul studiilor: medii liceale finalizate cu diplomă  de bacalaureat în profilul tehnic specializarea mecanică sau instalații respectiv, studii profesionale/gimnaziale;
  • calificări în domeniile: mecanic întreținere, lăcătuș mecanic, instalaţii termice şi/sau sanitare, dovedită cu documente care să ateste deţinerea calificării, emise în condiţiile legii, respectiv certificate, diplome, atestări, etc.;
  • vechime minimă în specialitate: 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 iulie – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 3 august, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi, cu sediul în Galaţi, Str. Portului nr. 163, telefon 0236/460.486, interior 203, 246.