Concurs pentru ocuparea a două posturi libere la Direcția de Asistență Socială Focșani

0
470

Direcția de Asistență Socială Focșani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, în cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară, de asistent medical comunitar și mediator sanitar. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical comunitar:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
  • adeverință de participare la concurs;
  • cunoștințe de operare calculator – nivel minim.
 • mediator sanitar:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • diplomă/certificat de absolvire a cursului de formare ca mediator sanitar;
  • vechime în funcția de mediator sanitar – minimum 6 luni;
  • cunoștințe de operare calculator – nivel minim.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 decembrie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 decembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi stabilite ulterior.

Relații suplimentare la Direcția de Asistență Socială Focșani, cu sediul în Focșani, str. Cuza-Vodă nr. 43, telefon 0337/101.055.