Concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante la CJ Vrancea

0
1357

Consiliul Judeţean Vrancea, cu sediul în Focşani, B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1, în data de 10 octombrie 2019, ora 11:00 (proba scrisă), organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, după cum urmează:
– Inspector clasa I gradul profesional superior (1 post) la Unitatea de implementare a
proiectului “Fazarea proiectului – sistem de management integrat al deșeurilor în județul Vrancea” din cadrul Direcției tehnice și investiții. Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

– Inspector clasa I gradul profesional superior (2 posturi ) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții. Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializarea – Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii şi fortificaţii; Inginerie civilă sau Drumuri, poduri şi
infrastructuri militare; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

– Inspector clasa I gradul profesional principal (1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții. Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializarea – Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii şi fortificaţii; Inginerie civilă sau Drumuri, poduri şi
infrastructuri militare; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

– Inspector clasa I gradul profesional asistent (1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții. Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializarea – Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii şi fortificaţii; Inginerie civilă sau Drumuri, poduri şi
infrastructuri militare; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

– Inspector clasa I gradul profesional debutant (1 post) la Serviciul drumuri și investiții din cadrul Direcției tehnice și investiții. Condiţii de participare la concurs:
– Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Condiţii specifice: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, specializarea – Construcţii civile, industriale şi agricole; Căi ferate, drumuri şi poduri; Construcţii şi fortificaţii; Inginerie civilă sau Drumuri, poduri şi
infrastructuri militare; fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Înscrierile se fac până pe data de 30 septembrie. Data și ora interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.  Bibliografia pentru concursurile mai sus menționate, se afişează la sediul şi pe site-ul Consiliului Județean Vrancea, www.cjvrancea.ro. Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane și informatizare, telefon 0372372426 (luni-joi între orele 08:00-16:30 si vinerea între orele 08:00-14:00).