Concurs pentru ocuparea a 3 posturi libere la DSP Vrancea

0
2767

Direcția de Sănătate Publică a Județului Vrancea organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, corespunzătoare funcțiilor publice vacante de execuție:
– Compartiment resurse umane, normare, organizare, salarizare: consilier, clasa I, gradul profesional superior (1 post);
– Compartiment inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă: referent clasa III, gradul profesional debutant (2 posturi).
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în perioada 14.10.2019-04.11.2019 inclusiv, orele 8,00- 15,00, la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea din Focșani, B-dul Gării nr. 14, – la secretariatul comisiei de concurs, et. 1, camera 112, telefon 0237/225979/int. 316.
Probele stabilite pentru concurs se vor desfășura la sediul Direcției de Sănătate Publică Vrancea, astfel:
– proba scrisă pe data de 14.11.2019 ora 10,00;
– interviul: se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Data susținerii interviului se va comunica odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Condiții specifice de ocupare
* consilier, clasa I, gradul profesional superior: studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință: științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani.
* referent, clasa III, gradul profesional debutant: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; să dețină diplomă/ certificat de calificare profesională ca asistent medical generalist; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – nu este necesară. Mai multe detalii despre acest concurs găsiți AICI.