Concurs pentru a doua funcție din Spitalul Dumbrăveni

0
57

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, cu sediul în comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei vacante de director financiar – contabil. Criteriile specifice pentru cei care vor să se înscrie la concurs sunt următoarele:

  1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  2. au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  3. deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei de director financiar contabil se va organiza în data de:

  • 26.02.2018, ora 10.00 – proba scrisă,
  • respectiv data de 01.03.2018, ora 10.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate,
  • 05.03.2018, ora 12.30 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.02.2018. Bibliografia pentru concurs/examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici şi se publică pe site-ul spitalului. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237.255.087, interior 31 – Biroul Resurse Umane.