Ce trebuie să faci dacă vrei să devii maistru militar

0
429

Criteriile de recrutare pentru formarea maiștrilor militari în instituțiile de învăţământ postliceal militar sunt:
– să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere (2018);
– să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere.

Cei interesați pot să se înscrie și să obțină mai multe informații la biroul informare-recrutare care funcționează în cadrul centrului militar din județul sau sectorul în care se află unitatea militară în care sunt angajați.

Documentele necesare la întocmirea dosarului de candidat pentru formarea maiștrilor militari în instituţiile de învăţământ postliceal militar sunt împărțite în două categorii:

– Documente aduse de candidat:
a) copia certificatului de naştere;
b) copia actului de identitate;
c) certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii – cu excepţia candidaţilor care provin din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ liceal militar, promoţia din anul respectiv, şi a personalului militar în activitate;
d) copia diplomei de bacalaureat sau adeverinţă din care să rezulte că a promovat examenul de bacalaureat ori adeverinţă/certificat din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii sau a absolvit învăţământul liceal. 

        – Documente tipizate:
a) cererea de înscriere (furnizată de biroul informare-recrutare);
b) fişa de examinare medicală (furnizată de spitalul sau policlinica militară).

– Alte documente:
– rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare şi, după caz, rezultatele examinării/evaluării aptitudinale medicale şi/sau psihologice speciale (se adaugă după selecție).

Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către ofiţerul/subofiţerul recrutor. (sursa: MApN)