Ce program au de 1 Mai Primăria Focșani și instituțiile subordonate

0
441

Programul Primăriei Municipiului Focșani și al unităților subordonate Consiliului Local pentru data de 1 Mai 2020

Serviciul de Impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Municipului Focșani
Vineri 1 Mai 2020: nu se lucrează cu publicul;

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Focșani
Vineri 1 Mai 2020: nu se lucrează
Sâmbătă 2 Mai 2020: 9.00 – 13.00 starea civilă la sediul S.C.L.E.P;

Transport Public S.A.

Transportul local de călători în Municipiul Focșani, Comuna Golești și Comuna Cîmpineanca în data de 1 Mai 2020 se va efectua conform Hotărârii nr.4/27.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență astfel: în intervalele orare 5:00 – 8:00 și 14:00- 17:00

ENET S.A. Focșani – Serviciul Comercial: Vineri 1 Mai și sâmbătă 2 Mai casieria va fi închisă.

S.C. ENET S.A. Focșani pentru DISPECERAT U.D.E.T. – telefon 0237/233.555 și MAIȘTRI DE EXPLOATARE – telefon 0237/212.400, pentru perioada minivacanței de 1 Mai.

S.C. Administrația Piețelor Focșani S.A.

Vineri 1 Mai 2020 – program normal de lucru pentru Piața Moldovei și Piața Sud

S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani
În data de 1 Mai 2020: se asigură serviciu de permanență și asistență tehnică, prin personalul de tură și dispecerat

S.C. CUP Salubritate S.A. Focşani
• SALUBRITATE MENAJERĂ
Vineri 1 Mai 2020 – program normal de lucru 6:00 -15.30
• SALUBRITATE STRADALĂ
Vineri 1 Mai 2020: program normal de lucru

Programul de lucru la sediul societății din str. Horea, Cloșca și Crișan nr. 5 Focșani, pentru personalul TESA:
Vineri, 1 Mai 2020: nu se lucrează.

Programul de lucru la CASIERIA societății din str. Simion Bărnuțiu nr. 2, Focșani:
Vineri, 1 Mai 2020: nu se lucrează

Direcția de Asistență Socială Focşani
În data de 1 Mai 2020: se asigură permanență

Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani
Serviciul Spații Verzi
În data de 1 Mai 2020: în intervalul orar 8:00 – 13,30 se asigură întreținerea materialului dendrologic de pe domeniul public al Municipiului Focșani

Compartiment Administrare Cimitire și Prestări Funerare
În data de 1 Mai 2020: personalul va fi solicitat în caz de urgență.

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
În perioada 1 Mai 2020: se asigură permanență și echipe de intervenție în caz de situații de urgență. (PRIMAR, Cristi Valentin Misăilă)