duminică, iunie 23, 2024
AcasăAdjudCe mai vinde Fiscul vrâncean

Ce mai vinde Fiscul vrâncean

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea organizează, în 17 august şi 31 august ora 1100, licitaţii publice pentru vânzarea unor bunuri mobile şi imobile. Printre bunurile scoase se regăsesc: maşină gravare, presă fixă, bazin imersie tratare lemn, maşină de termosudare şi vidare, autoturisme, microbuze, terenuri intravilane, extravilane şi agricole de pe raza judeţului Vrancea.
Lista cu bunurile scoase la licitaţie şi preţul de pornire a licitaţiei poate fi consultată pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Galaţi la adresa:
https://static.anaf.ro/static/2/Galati/20230803154432_anunt-internet-licitatie-17-08-2023.pdf
https://static.anaf.ro/static/2/Galati/20230808135841_licitatie-31-08-2023.pdf
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor depune la sediul AJFP Vrancea, respectiv S.F.M. Adjud, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţie, respectiv 16.08.2023 şi 30.08.2023 , următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plaţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO26TREZ691506701XXXXXXX, beneficiar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați cod de identificare fiscală 8031738 deschis la Trezoreria Focșani pentru licitaţia din data de 17.08.2023, respectiv RO92TREZ692506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Municipal Adjud, cod de identificare fiscală 8036611 deschis la Trezoreria Adjud, pentru licitatia din 31.08.2023 sau prin decontare bancara, astfel încât la data ţinerii licitaţiei, contul curent al Trezoreriei Statului indicat de organul de executare să fie creditat cu suma respectivă;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate / paşaport;
h) cererea de înscriere privind bunurile pentru care participă la licitatie;
i) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certificăm faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să plătească preţul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, în lei, în numerar la unitate teritoriala a Trezoreriei Statului, sau prin decontare bancara, în cel mult 5 zile de la data adjudecării.
Important ! Dacă există doi sau mai mulţi ofertanţi pentru acelaşi bun, licitaţia începe de la cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise. (AJFP Vrancea)


ARTICOLE SIMILARE
- Advertisment -
- Advertisment -

Cele mai citite

- Advertisment -

Cele mai citite

Abonare Vrancea24.ro OK Mai Tarziu