Ce lucrări a efectuat SGA Vrancea în anul 2020

0
170

În contextul instituirii stării de urgenţă şi cu respectarea tuturor măsurilor ce duc la reducerea riscului de răspândire a virusului COVID-19, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea şi-a îndeplinit, în anul 2020, atribuțiile atât cu privire la activitatea de reglementare în domeniul gospodăririi apelor, cât și cele referitoare la activitatea de apărare împotriva inundațiilor prin lucrări de gospodărire a apelor, monitorizarea calitativă și cantitativă a resurselor de apă de suprafață și subterană, activitatea de control prin inspecția bazinală de apă, administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii sistemului național de veghe hidrologică și hidrogeologică. Referitor la activitatea de apărare împotriva inundațiilor prin lucrări de gospodărire a apelor, menţionăm că principalele lucrări de întreţinere realizate prin Programul de Gospodărire a Apelor pentru anul 2020, din fonduri proprii, au fost:

  • Regularizare râu Șușița la Cîmpuri punctul Cociorbă, Rotilești Mari (pe o lungime de 50 m, cu terasamente, umpluturi gabioane şi confecţii metalice);
  • Consolidare de mal râu Putna la Bolotești (pe o lungime de 100 m, cu terasamente, umpluturi gabioane şi confecţii metalice);
  • Consolidare râu Milcov la Odobești mal drept (pe o lungime de 100 m, cu terasamente, umpluturi gabioane şi confecţii metalice);
  • Regularizare râu Rm. Sărat în zona Jitia Chiojdeni – punct Jitia (pe o lungime de 70 m, cu terasamente, umpluturi gabioane şi confecţii metalice).

De asemenea, au fost realizate lucrări cu caracter provizoriu de reprofilare a albiilor la o parte din cursurile de apă aflate în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea, lucrări necesare în vederea prevenirii riscului de inundații, cum ar fi: decolmatare albie râu Şușița la Cîmpuri – Rotileşti Mari, recalibrare râu Putna la Vidra şi Bolotești, recalibrare pârâu Vizăuți la Vizantea Livezi, recalibrare râu Râmna la Gura Caliţei, recalibrare râu Milcov la Răstoaca.

În calitate de coordonator al Grupului de Suport Tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vrancea pe inundaţii, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea a transmis în cursul anului 2020 în fluxul operativ informaţional hidrometeorologic un număr de 223 avertizări sau atenţionări meteorologice şi un număr de 59 avertizări sau informări hidrologice, iar în urma producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase reprezentanţii instituţiei noastre au participat în Comisiile de validare şi evaluare a pagubelor produse de fenomene hidrometeorologice periculoase constituite prin Ordin al Prefectului județului Vrancea, la 26 de unități administrativ-teritoriale.

Pe parcursul anului 2020, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea a executat exerciții de simulare cu echipamentele tehnice aflate în dotarea Centrului de Intervenție Rapidă, la care a participat tot personalul de execuție din cadrul formațiilor de lucru. Scopul acestor exerciții este cunoașterea echipamentelor din dotare, precum și formarea deprinderilor necesare unor intervenții profesionale rapide. Asemenea exerciții s-au desfășurat atât în incinta Centrului de Intervenție Rapidă din Focşani, cât și în diverse locații de pe cursurile de apă, cum ar fi pe râul Siret la Suraia, pe râul Milcov, la Odobești și Răstoaca.

În coordonarea activității de întocmire și verificare a planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor, în cursul anului 2020 au fost verificate şi instruite 24 de unități administrativ-teritoriale, insistându-se pe mediatizarea în rândul comunităţilor locale a materialelor informative privind situaţiile de urgenţă generate de inundaţii. Totodată, autorităţile locale au fost verificate şi cu scopul prevenirii apariţiei unor situaţii de urgenţă pe cursurile de apă, sens în care au fost efectuate controale privind identificarea depozitelor de deşeuri, a obstacolelor în albie, a construcţiilor scoase din funcţiune care împiedică scurgerea normală la ape mari, starea de salubritate, modul cum este asigurată scurgerea apei în zona podurilor şi podeţelor.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea a continuat verificarea activităţilor ce fac obiectul reglementării din punctul de vedere al gospodăririi apelor (folosinţe de apă şi activităţi de exploatare a agregatelor minerale), fiind constatate şi încălcări ale prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care au fost aplicate în anul 2020 mai multe sancţiuni contravenţionale, iar în anumite situaţii fiind sesizate şi organele de cercetare penală sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni privind regimul de exploatare a agregatelor minerale.

Nu în ultimul rând, întrucât domeniul gospodăririi apelor necesită un efort susţinut de gestionare din partea personalului tehnic și a beneficiarilor, chiar dacă uneori activitatea noastră nu este atât de vizibilă în spațiul public, precizăm că în anul 2020 am avut o bună colaborare cu toate părțile implicate în mecanismul complex al gospodăririi apelor, de la instituții și autorități publice partenere, până la persoanele fizice și juridice beneficiare ale serviciilor de gospodărire apelor, precum și cu societatea civilă și reprezentanții mass-media. (comunicat SGA Vrancea)