Categoriile de persoane care vor primi tichete sociale de 250 lei

0
1138

În şedinţa de Guvern de luni a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă care reglementează acordarea de tichete sociale pe suport electronic, cu valoare nominală de 250 lei, pentru persoane aflate în situaţii de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă. Actul normativ are drept scop instituirea unor măsuri temporare, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022, pentru sprijinul material al unor categorii de populaţie vulnerabile. Sprijinul material, acordat o dată la două luni, va compensa o parte din categoriile de cheltuieli cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichetele sociale pe suport electronic, pentru achiziţionarea de produse alimentare de bază şi/sau pentru asigurarea de mese calde. „Mă bucur că am reuşit în această zi cu o semnificaţie deosebită să aprobăm două Ordonanţe de urgenţă care vin în sprijinul românilor. Ziua de 9 mai, zi a solidarităţii, este cu atât mai importantă în contextul crizelor prin care trecem. Guvernul are ocazia astăzi să îşi arate solidaritatea faţă de cei mai greu încercaţi de această perioadă dificilă, sub deviza că nimeni nu este lăsat în urmă”, a transmis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloş. Estimările oficiale ale Guvernului prevăd un număr de 3,1 milioane de potenţiali beneficiari, din următoarele categorii:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei – cu un număr estimat de peste 2,3 milioane;

b) persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei – cu un număr estimat de peste 400.000 de persoane;

c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

d) familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

f) persoanelor fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Bugetul măsurii temporare „Sprijin pentru România” este de 3,1 miliarde lei cu sursă de finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi din fonduri europene nerambursabile, din cadrul Programului Operaţional Incluziune şi Demnitate Socială aferent perioadei de programare 2021-2027 şi din cadrul Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD) 2014-2020. Din fonduri europene nerambursabile, în funcţie de rezultatul negocierilor cu Comisia Europeană, se estimează a fi decontată suma maximă de 1,34 miliarde lei. Din bugetul de stat, se va suporta diferenţa dintre valoarea totală a măsurii de sprijin şi sumele ce urmează a fi decontate din fonduri europene nerambursabile. (sursa: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene)Surprize La Domicliu Focsani
Comandă o Surpiză la Domicliu ! Livrăm în toată Vrancea, la Data și Ora Stabilită de Tine!


Administrare și Mentenanță Site-uri de Prezentare și Magazin Online></a></div>    </div>

    <footer>
      <!-- post pagination -->      <!-- review -->
      <div class=
Articolul precedentS-a finalizat proiectul ”Inovare și performanță în administrația publică a Consiliului Județean Vrancea”
Articolul următorVIDEO Anchetă la Serviciul de Ambulanță din cauza unor uși blocate