Casa de Pensii Vrancea a acordat aproape 39 milioane lei drept ajutor de deces, în ultimii doi ani

0
140

În cadrul Casei Județene de Pensii Vrancea, plata ajutorului de deces se efectuează prin casieria instituției, prin mandat poștal sau în cont bancar, la solicitarea beneficiarilor, acestea fiind modalitățile de plată folosite pentru plata acestor drepturi în cazul decesului asiguratului sistemului public de pensii, al pensionarului sau al unui membru de familie aflat în întreținerea asiguratului și/sau pensionarului, în condițiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, subliniind că, prin casierie se mai achită și drepturile cuvenite și neîncasate sau neachitate până la decesul beneficiarului, în condițiile art. 120 din actul normativ mai sus menționat. Astfel, în anii 2019 și 2020, la nivelul CJP Vrancea s-au acordat următoarele sume:

  • în anul 2019, respectiv în perioada 01.01.2019 – 14.03.2019, cuantumul acestui ajutor de deces a fost în sumă de 4162 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, și suma de 2081 lei, acordată unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului; în perioada 15.03.2019 – 31.12.2019, cuantumul acestui ajutor a fost stabilit în sumă de 5163 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, și suma de 2582 lei, acordată unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului;
  • în anul 2020, respectiv în perioada 01.01.2020 – 08.01.2020, cuantumul ajutorului de deces a fost în suma de 5163 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, și suma de 2582 lei, acordată unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului; începând cu data de 09.01.2020, cuantumul ajutorului a fost stabilit în sumă de 5429 lei, în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, și suma de 2715 lei, acordată unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

În total, Casa de Pensii Vrancea a acordat, în baza dispozițiilor de plată:

  • în anul 2019, un număr total de 3.724 ajutoare de deces, din care 3.529 ajutoare de deces pentru pensionarii decedați și 195 ajutoare de deces pentru asigurații decedați sau pentru membrii de familie ai acestora, în cuantum total de 17.882.952 lei;
  • în anul 2020, un număr total de 3.925 ajutoare de deces, din care 3.700 ajutoare de deces pentru pensionarii decedați și 225 ajutoare de deces pentru asigurații decedați sau pentru membrii de familie ai acestora, în cuantum total de 21.027.471 lei. (sursa: Casa Județeană de Pensii Vrancea)