Casa de Cultură Odobești face angajări

0
201

Casa de Cultură „C. C. Giurescu” Odobești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• inspector de specialitate, gradul IA – Compartiment contabilitate;
• referent, debutant – Compartiment organizare manifestări.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• inspector de specialitate, gradul IA – Compartiment contabilitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 6 ani.

• referent, debutant – Compartiment organizare manifestări: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul studii culturale sau teologie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 22 martie 2019, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 02 aprilie 2019, ora 09:30: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la Casa de Cultură „C. C. Giurescu”, Odobești, tel./fax 0237/675224/676590, int. 221, e-mail culturaodobesti2013@gmail.com.