Care este calendarul concursului pentru gradațiile de merit

0
103
Ministrul Educației și Cercetării, Monica Anisie, a emis un ordin prin care stabilește graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit – sesiunea 2020. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial și prevede ca depunerea dosarelor să înceapă luni, 25 mai. Iniţial, depunerea dosarelor se făcea între 25 şi 31 martie, dar procedura a fost amânată din cauza închiderii şcolilor. Iată calendarul pentru următoarea perioadă:

– 25 mai-3 iunie: depunerea de către candidați a dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică;

– 4-12 iunie: depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar;

29 iunie-10 iulie: analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestei liste la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Național al Copiilor;

– 13-17 iulie: depunerea/transmiterea contestațiilor privind punctajul acordat și stabilirea numărului gradațiilor de merit ce pot fi redistribuite;

– până pe 30 iulie: soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la avizierul și pe site-ul inspectoratului școlar, respectiv la sediul și pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării, în cazul Palatului Național al Copiilor;

– până la 7 august: înaintarea la Ministerul Educației și Cercetării a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum și listelor cu personalul didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradației de merit;

– până pe 24 august: emiterea ordinului ministrului educației și cercetării pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învățământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit.