Când se depun cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței

0
415

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă în baza O.U.G. 70/2011 și a normelor de aplicare ale acesteia aprobate prin H.G. 920/2011. Ajutorul se poate acorda celor care își încălzesc locuința cu energie termică în sistem centralizat, cu gaze naturale, cu energie electrică, cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Tranșele de venit pe membru de familie în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt cele prezentate în anexă. Pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței pe toată perioada sezonului rece, noiembrie 2019 – martie 2020 cererile se pot depune până la data de 20 noiembrie 2019.
Cererile – declarațiile pe propria răspundere se depun însoțite de actele doveditoare privind componența familiei, deținerea în proprietate/folosință a locuinței și cele privind veniturile obținute, conform modelului declarației. Deținerea unuia dintre bunurile cuprinse în lista anexă conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței. Cererile privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie termică se depun la sediul SC ENET SA – Centru Comercial din str. Cuza Vodă nr. 3, cele pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale la sediul Primăriei municipiului Focșani – centrul de comunicare, iar cele pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri la sediul Direcției de Asistență Socială Focșani din str. Cuza Vodă nr. 43. Ulterior acordării ajutorului, titularii sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. (Primăria Focșani)