Campanie ITM pentru respectarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă

0
329

Conform metodologiei transmise de Inspecţia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea va desfăşura, în semestrul III al anului în curs, acțiunea  de informare şi control pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în instituţiile de administraţie publică, având ca scop îndeplinirea obiectivului specific nr. 3. din anexa 1 la Strategia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020 care cuprinde „Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru perioada 2018-2020: Creşterea nivelului de respectare a legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de către autorităţi şi instituţii publice”. Obiectivele campaniei sunt clarificarea unor aspecte în ceea ce priveşte modul de interpretare şi de aplicare a unor prevederi legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă de către angajatorii ţintă și stabilirea măsurilor care se impun, pentru:

  • implementarea şi urmărirea principiilor generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale;
  • protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor;
  • eliminarea sau ţinerea sub control strict a factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
  • asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare desfăşurării activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă unul dintre aspectele cele mai importante şi dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea forţei de muncă şi afacerile sociale. Acest domeniu este parte integrantă a conceperii, organizării şi desfăşurării proceselor de muncă şi are rolul ca, prin măsuri şi mijloace specifice, să prevină eventualele disfuncţii din cadrul sistemului de muncă, astfel încât procesul muncii să se desfăşoare în condiţii de maximă eficienţă. Scopul final al activităţii de securitate şi sănătate în muncă este protejarea vieţii, integrităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă şi crearea unor condiţii de muncă menite să le asigure acestora confortul fizic, psihic şi social. Este important ca toţi angajatorii să conştientizeze faptul că, indiferent de domeniul de activitate, prin punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul SSM vor îmbunătăţi condiţiile de muncă şi vor asigura locuri de muncă sigure şi, implicit, reducerea incidenţei accidentelor de muncă. (Eliza Botezatu, inspector șef Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea)