Cadrele didactice, invitate să participe la constituirea unei colecții de resurse educaționale la nivel județean

0
230
Cadrele didactice din județul Vrancea sunt rugate să participe benevol, cu creații proprii reflectând exemple de bună practică, la constituirea unei colecții de resurse educaționale la nivel județean, de care să beneficieze toți cei interesați. În situații precum aceasta prin care trecem, observăm cât de utile sunt aceste resurse educaționale pentru toți actorii implicați: cadre didactice, elevi, părinți. Materialele vor fi trimise la adresa de e-mail: isjvrancea@yahoo.com, sau pe adresele de mail ale inspectorilor de specialitate, menționând disciplina/domeniul educațional în care se încadrează fiecare material.
Menționăm că participarea cadrelor didactice la constituirea acestei colecții respectă prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). (Inspectoratul Școlar Județean Vrancea)