Bătaie pe posturile scoase la concurs de poliția din Vrancea, pentru angajări din sursă externă

0
889

Sute de vrânceni au luat cu asalt luni și marți sediul Inspectoratului de Poliția Județean Vrancea, pentru a depune cereri de angajare pe cele 22 de posturi din sursă externă. Înscrierile se fac până vineri, 8 aprilie, inclusiv, la sediul IPJ Vrancea din Focşani, str. Cezar Bolliac, nr. 12.

Condiții de studii: liceu, absolvit cu diploma de bacalureat.
Criteriul specific de înălţime: minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.
Posturile sunt pentru următoarele localităţi, potrivit anunţului publicat de Poliţia Română pe pagina sa de internet:
IPJ Vrancea – 0621 Aj.sef.post Sectia 2 de politie rurala Gugesti – Tip 1 Post de politie Slobozia Bradului
IPJ Vrancea – 0621/A Aj.sef.post Sectia 2 de politie rurala Gugesti – Tip 1 Post de politie Slobozia Bradului
IPJ Vrancea – 0627/R Aj.sef.post Sectia 2 de politie rurala Gugesti – Tip 1 Post de politie Jitia
IPJ Vrancea – 0644 Aj.sef.post Sectia 3 de politie rurala Vidra – Tip 1 Post de politie Nistoresti
IPJ Vrancea – 0648 Aj.sef.post Sectia 3 de politie rurala Vidra – Tip 1 Post de politie Paltin
IPJ Vrancea – 0674 Aj.sef.post Sectia 4 de politie rurala Adjud – Tip 1 Post de politie Boghesti
IPJ Vrancea – 0677 Aj.sef.post Sectia 4 de politie rurala Adjud – Tip 1 Post de politie Corbita
IPJ Vrancea – 0682 Aj.sef.post Sectia 4 de politie rurala Adjud – Tip 1 Post de politie Homocea
IPJ Vrancea – 0698 Aj.sef.post Sectia 4 de politie rurala Adjud – Tip 1 Post de politie Pufesti
IPJ Vrancea – 0700 Aj.sef.post Sectia 4 de politie rurala Adjud – Tip 1 Post de politie Pufesti
IPJ Vrancea – 0704 Aj.sef.post Sectia 4 de politie rurala Adjud – Tip 1 Post de politie Ruginesti
IPJ Vrancea – 0750 Aj.sef.post Sectia 6 de politie rurala Nanesti – Tip 2 Post de politie Balesti
IPJ Vrancea – 0810 Aj.sef.post Sectia 8 de politie rurala Tulnici – Tip 2 Post de politie Barsesti
IPJ Vrancea – 0813 Aj.sef.post Sectia 8 de politie rurala Tulnici – Tip 2 Post de politie Negrilesti
IPJ Vrancea – 0815 Aj.sef.post Sectia 8 de politie rurala Tulnici – Tip 2 Post de politie Paulesti
IPJ Vrancea – 0820 Aj.sef.post Sectia 8 de politie rurala Tulnici – Tip 2 Post de politie Tulnici
IPJ Vrancea – 0821 Aj.sef.post Sectia 8 de politie rurala Tulnici – Tip 2 Post de politie Tulnici
IPJ Vrancea – 0826 Aj.sef.post Sectia 8 de politie rurala Tulnici – Tip 2 Post de politie Vrancioaia
IPJ Vrancea – 0871 Aj.sef.post Sectia 10 de politie rurala Panciu – Tip 3 Post de politie Campuri
IPJ Vrancea – 0875 Aj.sef.post Sectia 10 de politie rurala Panciu – Tip 3 Post de politie Fitionesti
IPJ Vrancea – 0885 Aj.sef.post Sectia 10 de politie rurala Panciu – Tip 3 Post de politie Racoasa
IPJ Vrancea – 0902 Aj.sef.post Sectia 10 de politie rurala Panciu – Tip 3 Post de politie Vizantea-Livezi

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, depusă până la data de 08.04.2016, în zile lucrătoare. Toate posturile sunt la specialitatea ordine publică.
Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
a) Evaluarea performanţei fizice;
b) Test scris, de tip grilă;
c) Interviu pentru departajare (doar în cazul în care este necesară departajarea candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă finală şi nu au putut fi departajaţi prin aplicarea celorlalte criterii prevăzute de Ordinul M.A.I. nr. 665/2008, cu modificările şi completările ulterioare).
Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv „nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”;
l) îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
m) trebuie să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;
n) să dețină permis de conducere categoria „B”.
Mai multe detalii, aici.

Precizari IPJ Vrancea

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea recrutează candidaţi în vederea participării la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru ocuparea unui număr de 22 (douăzeci şi două) de posturi vacante de agenți existente în statul de organizare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, prin încadrarea din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Posturile care fac obiectul concursului şi poziţiile din statul de organizare al IPJ Vrancea la care pot fi identificate, sunt următoarele:

 1. Postul de poliţie comunal Slobozia Bradului .
 2. Postul de poliţie comunal Slobozia Bradului .
 3. Postul de poliţie comunal Jitia .
 4. Postul de poliţie comunal Nistoreşti .
 5. Postul de poliţie comunal Paltin .
 6. Postul de poliţie comunal Bogheşti .
 7. Postul de poliţie comunal Corbiţa .
 8. Postul de poliţie comunal Homocea .
 9. Postul de poliţie comunal Pufeşti .
 10. Postul de poliţie comunal Pufeşti .
 11. Postul de poliţie comunal Rugineşti .
 12. Postul de poliţie comunal Băleşti .
 13. Postul de poliţie comunal Bârseşti .
 14. Postul de poliţie comunal Negrileşti .
 15. Postul de poliţie comunal Păuleşti .
 16. Postul de poliţie comunal Tulnici .
 17. Postul de poliţie comunal Tulnici .
 18. Postul de poliţie comunal Vrâncioaia .
 19. Postul de poliţie comunal Câmpuri .
 20. Postul de poliţie comunal Fitioneşti .
 21. Postul de poliţie comunal Răcoasa .
 22. Postul de poliţie comunal Vizantea .

Condițiile de participare la concurs, desfășurarea concursului (probele de concurs), precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați, regulile privind înscrierea la concurs, regulile privind examinarea psihologică, probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor, regulile privind buna organizare și desfășurare a concursului se regăsesc în anunţul Inspectoratului General al Poliţiei Române nr.146626 din 01.04.2016 postat pe site-ul www.politiaromana.ro, secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și la avizierul și pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea.

Candidaților declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliția Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni.

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, programul de înscriere al candidaţilor se stabileşte în perioada 04 – 08.04.2016în intervalul orar 0900 – 1600, la sediul unităţii din mun. Focşani, str. Cezar Bolliac nr.12, jud. Vrancea.

Orice modificări cu privire la organizarea înscrierilor şi a modului de desfăşurare a concursuluivor fi afişate de îndată la avizierul și pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, astfel încât toţi candidaţii sunt rugaţi să urmărească permanent aceste aspecte.

Sursa: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea

loading...