Bani europeni pentru strategii de dezvoltare, digitalizare și prevenirea corupției în administrațiile județului Vaslui

0
224

Fondurile europene derulate prin POCA reprezintă una din principalele surse de finanțare pentru modernizarea administrației locale din județul Vaslui. Atât Consiliul Județean Vaslui cât și mai multe primării au accesat zeci de milioane de lei pentru digitalizarea serviciilor oferite cetățenilor, prevenirea corupției în instituțiile publice, creșterea calității și eficienței serviciilor furnizate. Un rol extrem de important îl au proiectele dedicate elaborării strategiilor de dezvoltare. Pe lângă instituțiile statului, de planificarea strategică pe termen lung beneficiază și firmele, care au solicitat în repetate rânduri întocmirea unor astfel de documente.

Consiliul Județean (CJ) Vaslui a finalizat trei proiecte europene care au beneficiat de finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020. Unul din cele mai importante proiecte a vizat ”Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”. Proiectul a început în anul 2018 și s-a finalizat în cursul anului 2020, valoarea totală a finanțării fiind de 816.478 lei. Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea capacității de formulare a politicilor publice de către CJ Vaslui pentru dezvoltarea economică şi socială a județului, prin implementarea unui proces participativ de planificare strategică.

Tot cu finanțare prin POCA 2014-2020, CJ Vaslui a derulat un proiect intitulat „Etică și integritate la Consiliul Județean Vaslui”. Perioada de implementare a proiectului a fost de 16 luni, începând cu data de 18 iunie 2018, până la data de 17 octombrie 2019. Valoarea totală a proiectului a fost de 399.610 lei, din care 391.617 lei asistenţa financiară nerambursabilă (339.668 lei cofinanțare Uniunea Europeană și 51.949 lei finanțare de la bugetul de stat) și 7.992 lei cofinanțarea din partea CJ Vaslui. Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul CJ Vaslui și instituțiile subordonate. Printre activitățile derulate în cadrul proiectului se numără dezvoltarea unui set de proceduri și instrumente suport în materie de etică, integritate și prevenire a corupției; identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul CJ Vaslui; elaborarea unui plan de integritate pe baza analizei instituționale și de risc etc.

Un alt proiect finalizat de CJ Vaslui cu finanțare prin POCA 2014-2020 s-a intitulat „Calitate și performanță: strategie de management la Consiliul Județean Vaslui. Perioada de implementare a proiectului a fost ianuarie 2018 – iulie 2019, valoarea eligibilă a acestuia ridicându-se la 609.991 lei, din care 597.792,06 lei asistenţa financiară nerambursabilă (518.493,12 lei valoarea cofinanțării Uniunii Europene și 79.298,94 lei valoarea finanțării de la bugetul de stat) și 12.199,84 lei cofinanțarea din partea beneficiarului. Obiectivul general al proiectului a vizat optimizarea proceselor orientate către beneficiari prin conformarea calității serviciilor publice furnizate de CJ Vaslui la cerințele standardului ISO 9001:2015 și raportarea la managementul performanței bazat pe instrumentul Balanced Scorecard (BSC).

Mai multe detalii despre aceste proiecte, într-un material publicat în rețeaua PressHub.

Acest articol a fost publicat pe PressHub.ro și Vrancea24 în cadrul proiectului “Cohesion Policy Booster in Romania – Closer to Citizens”, cofinanțat de UE prin DG Regio.
Informațiile prezentate nu reprezintă poziția oficială a UE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine autorului.