Avantajele depunerii Notificării în vederea anulării obligaţiilor de plată accesorii

0
277

Notificarea în vederea anulării obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, deşi este opţională prezintă o serie de avantaje dacă este depusă la organul fiscal, respectiv:

  • se verifică dacă debitorul şi-a îndeplinit obligaţiile declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată şi se îndrumă contribuabilul, după caz, pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative;
  • se clarifică eventualele neconcordanţele cu contribuabilul;
  • se efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale;
    • se eliberează din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la notificare, certificatul de atestare fiscală;
    • se emite decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor;
  • nu se începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile accesorii amânate la plată;
  • nu se sting obligaţiile accesorii amânate la plată până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

Atragem atenţia contribuabililor că cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale disponibilă se depune indiferent dacă persoana în cauză a depus sau nu notificare prealabilă la organul fiscal. Organul fiscal va emite decizia de amânare la plată a accesoriilor și decizia de anulare a acestora pentru obligațiile bugetare pe care le administrează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: să depună cererea de anulare până la data de 16 decembrie; la data depunerii cererii să aibă achitate toate celelalte obligații fiscale în afara celor care vor face obiectul anulării; să aibă depuse la zi toate declarațiile fiscale. (Compartiment comunicare)