Aproape 60.000 de bilete de tratament balnear, pentru pensionari, propuse pentru acest an

0
232

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat spre dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind biletele de tratament balnear pentru anul în curs, distribuite prin intermediul caselor județene de pensii publice.

”Art. 2.- În unităţile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice, pentru anul 2021 este asigurat un număr de maximum 59.926 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere.
Art.3. – La numărul de bilete prevăzut la art. 2 se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, numărul biletelor de tratament balnear contractat cu alți operatori economici, număr care se va stabili prin încheierea unor contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru atribuite în anul 2020.
Art.4. – Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu se stabileşte prin
aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate
cu prevederile art. 2 şi art.3.
Art.5. – În anul 2021, persoana îndreptăţită, conform prevederilor art. 122 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear, acordat în condițiile prezentei hotărâri.”, se menționează în proiectul de HG. Acest proiect se află pe site-ul Ministerului Muncii în dezbatere publică. Propunerile și sugestiile pot fi transmise până pe data de 31 ianuarie.